खासदार स्थानिक विकास निधी द्वारे करण्यात आलेल्या कामांवरती दृष्टीक्षेप

मलबार हिल

अनु. क्र.कामाचे स्वरुपस्थळ
1समाजसेवा केंद्रआशा नगर झोपडपट्टी, नेपियन सी रोड
2नवीन ड्रेनेज लाईन व फूटपाथजे. के. बिल्डींग कंपाउन्ड
3व्यायामशाळाबाण गंगा कालीमाता नगर, बी. आय. रोड
4गटार व फूटपाथगांजावाला चाळ, बाणगंगा
5खुले शेडबाणगंगा क्रॉस लेन
6वाचनालयकिलचंद गार्डन, बाबुलनाथ
7जलवाहिनी माता पार्वती नगर
8नवीन जलवाहिनीडायमंड नगर
9नवीन जलवाहिनीकालीमाता नार
10नवीन जलवाहिनी व फूटपाथसागर नगर
11फूटपाथ व गटारबैजु चकलादास घाट, बाणगंगा, बी. आय. टी. रोड
12खुले शेड व ईलेक्ट्रीक केबीनएस. पी. शेड, बाबुलनाथ
13फूटपाथ व गटारडायमंड नगर, बाणगंगा
14ड्रेनेज लाईनसशास्त्री हॉल कंपाउन्ड, नाना चौक, ताडदेव
15आसनव्यवस्था (बेन्चेस) व फूटपाथभुलाई देवी रोड, ब्रिच कॅन्डी
16आसनव्यवस्था (बेन्चेस) व फूटपाथगोपालराव देशमुख मार्ग, कर्मकाल रोड
17शौचालय व ड्रेनेज लाईनचंदुलाल चौक, धोबीघाट, ताडदेव
18गटार व फूटपाथए. पी. मिल कंपाउन्ड, ताडदेव
19शेडशास्त्री हॉल कंपाउन्ड, नाना चौक, ताडदेव
20क्रीडा मैदानशास्त्री हॉल कंपाउन्ड, नाना चौक, ताडदेव
21ड्रेनेज लाईनदुधवाला बिल्डींग, जैंअ हॉस्पीटल, गिरगाव
22गटार व फूटपाथसदाशीव क्रॉस लेन, शिरोडकर स्कूल, गिरगाव
23गटार व फूटपाथजगन्नथ शंकर मार्ग, परशुराम वाडी, गिरगाव
24शौचालय व ड्रेनेज लाईन, फूटपाथशारदा सदन, स्खूल, 173 जे. एस. मार्ग, गिरगाव
25गटार व फूटपाथनिक्तावाला लेन, जे. एस. मार्ग, गिरगाव
26खुले सभागृहपेडणेकर गोडाऊन जवळ, रेशनींग ऑफीस समोर, गिरगाव
27खुले सभागृहकल्याण बिल्डींग, सदाशीव क्रॉस लेन, गिरगाव
28रस्ता व खुले सभागृहपी. बी. मार्ग, नवजीवन सोसायटी, ताडदेव ब्रिजसमोर
29व्यायामशाळा उपकरणेहिंदु सार्वजनीक व्यायाम शाळा, औदुंबर संस्था, खाडिलकर रोड, गिरगाव
30डांबरीकरणप्रियदर्शनी पार्क, नेपीयन सी रोड
31स्कायपिंग रोपप्रियदर्शनी पार्क, नेपीयन सी रोड
32व्यायामशाळाप्रियदर्शनी पार्क, नेपीयन सी रोड
33क्रीडा मैदानप्रियदर्शनी पार्क, नेपीयन सी रोड
34पेव्हर ब्लॉकचित्रा स्टु्डियो, जे. एस. रोड
35गटार व फूटपाथबालाजी निवास 91, बाणगंगा क्रॉस लेन
36पाईपलाईनताल्मिक्य वाडी
37खुले शेडप्रेमनगर झोपडपट्टी, बाणगंगा
38रस्ताताडदेव पोलीस कंपाउन्ड
39पाण्याची टाकी व जलवाहिनी6 डी 31, सोनावाला बिल्डींग, ताडदेव
40वाचनालयउमापार्क, भाटीया हॉस्पिटल
41शौचालय व ड्रेनेज लाईनबॅंड स्टॅन्ड चौपाटी, बाबुलनाथ पोलीस स्टेशन
42ड्रेनेज लाईनसुपरवाला कंपाउन्ड, ताडदेव
43ड्रेनेज लाईनएन्टरप्राईजेस बिल्डींग, फोरगेट हिल
44फूटपाथ तुलसीवाडी, लोकोचार शेड, अप्रोचा रोड
45ड्रेनेज लाईननवयोजना सदन, ताडदेव
46ड्रेनेज लाईनओमप्रकाश मंडळ, डायना थिएटर
47ड्रेनेज लाईन च फूटपाथएस. पी. रोड, समाज मंदीर, ताडदेव
48शौचालय व गटारबोरी चाळ, कामाठीपुरा रोड
49गटार व फूटपाथचिकित्सा विद्यालय
50शौचालय पाणी गळती प्रतिबंधकबोरी चाळ, डी. बी. मार्ग, ग्रॅन्ट रोड
51शेडएस. पी. रोड, आर्य नगर, ताडदेव
52खुले शेडजयहरी मित्र मंडळ
53खुले शेडजायकवाडी वेलफेअर सेंटर, ताडदेव
54गटार व ओपन शेडमेहता मेन्शन, कल्याण स्ट्रीट, दाणा भंडार
55खुले शेडहिंदु सार्वजनीक व्यायाम शाळा, खाडिलकर रोड, गिरगाव
56खुली व्यायामशाळाखोताची वाडी, गिरगाव
57आसनव्यवस्था (बेन्चेस) बाल उद्यान, खोताची वाडी, गिरगाव
58गटार व फूटपाथआर्या नगर वसाहत, तुलसीवाडी, ताडदेव
59गटाररामप्रसाद भन्साळी चाळ, महालक्ष्मी कंपाउन्ड
60नवीन ड्रेनेज लाईनदयानगर झोपडपट्टी
61सार्वजनिक शौचालयदयानगर झोपडपट्टी
62जलवाहिनी व पेव्हर ब्लॉकसुपारीवाला कंपाउन्ड
63खुले सभागृहशिवस्मृती स्वतंत्र सैंइक सखाराम बालाजी पवार मार्ग
64फूटपाथ चिकित्सा विद्यालय, गिरगाव
65गटार व फूटपाथरामप्रसाद बिल्डींग, बाणगंगा क्रॉस लेन
66संरक्षक भिंत (प्रोटेक्शन वॉल)शर्मा क्वार्टर्स, आमनगर छेदमार्ग
67मैदान सुशोभीकरण व आसनव्यवस्‍था (बेन्चेस)जय हरी बिल्डींग, एम. पी. मिल कंपाउन्ड
68सार्वजनिक शौचालयसेवा सदन झोपडपट्टी, महालक्ष्मी कंपाउन्ड
69सार्वजनिक शौचालयदर्या सारंग झोपडपट्टी, महालक्ष्मी कंपाउन्ड
70मैदान सुशोभीकरण व आसनव्यवस्‍था (बेन्चेस)महालक्ष्मी कंपाउंड, आनंद नगर, दर्या नगर
71शौचालय व ड्रेनेज लाईनशिवाजी नगर, नेपियन सी रोड
72शौचालय व ड्रेनेज लाईनदर्या नगर झोपडपट्टी
73लादीकरण (टाईल्स) व फूटपाथदर्या नगर सुदाम झोपडपट्टी
74पाण्याची टाकीबाल गोविंद चाळ, ग्रॅंट रोड
75सार्वजनिक शौचालये शिवाजी नगर झोपडपट्टी, नेपियन सी रोड
76पाण्याची टाकीआशा नगर, नेपियन सी रोड
77सुशोभिकरणसुनर्जन बिल्डींग, जे. एस. रोड, गिरगाव
78डांबरीकरणदेनावाडी ठाकुरद्वार, गिरगाव
79मुख्य रस्ता कॉन्क्रिटीकरणक्रांती नगर, जगन्नथ शंकरशेट रोड, गिरगाव
80गटार व फूटपाथ48 टेनामेन्ट, जनता नगर
81नवीन गटार लाईनदत्तप्रसाद झोपडपट्टी, गोदरेज हिल, ताडदेव
82सार्वजनिक शौचालये श्रीराम भवन, ठाकुरद्वार, गिरगाव
83पाण्याची टाकी28/30, धोबीतलाव, गिरगाव
84कॉन्क्रिटीकरणमिनल वेलफेअर सोसायटी
85फूटपाथ व ड्रेनेज लाईनसहकारी विद्या मंदीर स्कूल, ताडदेव