विषय :   माझगाव ताडवाडी बी.आय.टी चाळ येथील पुनर्विकासाबाबत.

विषय   : डॉ. शिरोडकर मंडई पुनर्बांधणी आणि गाळेधारकांचे पुनर्वसन करणेबाबत.

विषय : चंदनवाडी,  बी.आय.टी. चाळीच्या पूनर्विकासाबाबत.

Subject : FOB at curry Road Station.

विषय : दक्षिण मुंबईमधील रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीश कालीन नावे बदलून नवी नावे देण्यासंदर्भात

Subject : Construction of End-to-End Bridge Currey Road Railway Station

Department : Central Railway

विषय: नेपियनसी रोड मुंबई प्रियदर्शनी पार्क वरील आरक्षणाबाबान.