Subject : मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवुन देण्यासाठी

विषय :  बीडीडी चाळीच्या विकासाच्या संकल्पनेबाबत.

Subject : Demolition and Re-Construction of Hancock Rail over Bridge in B Ward of BMC

Date : 17 February 2015

Department : Central Railway

Subject : FOB at curry Road Station.

Subject : Provision of Toilet Ladies Compartment local & Suburban Train.

Department : Railway Ministry

विषय : दक्षिण मुंबईमधील रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीश कालीन नावे बदलून नवी नावे देण्यासंदर्भात

Subject : Construction of End-to-End Bridge Currey Road Railway Station

Department : Central Railway

Rehabiliation of Hutment dwellers residing underneath the Hankcock Bridge

दिनांक : 12 मे 2017
संबंधित खाते : मध्य रेल्वे
विषय : हॅन्कॉक ब्रिजखालील वास्तव्यास असलेल्या लोकांचे पुनर्वसन

विषय :  पानिपतच्या लढाईत जे मराठा सैन्य, परिवार मारले गेले नाहीत, ते पुढील काळात तेथेच स्थिरस्थावर झाले, ते आज “रोड मराठा” म्हणून ओळखले जातात. परंतु ते अल्पसंख्यांक आहेत, त्यांच्यासाठी  महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन अर्थ सहाय्य देऊन एक “रोड मराठा भवन”  उभारणेबाबत.  

Subject : Request from Parsi Community Regarding Parsi Fire Temples.